Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα: 
Τρίτη:  
Τετάρτη:
Πέμπτη:  
Παρασκευή:  
Σάββατο: 
Κυριακή:  

12:00 – 20:00 
12:00 – 20:00 
12:00 – 20:00 
12:00 – 20:00 
12:00 – 20:00 
12:00 – 18:30 
12:00 -18:30 

Spread the ink